Što radimo

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin provodi djelatnosti koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca prenijetih na nacionalno društvo Crvenog križa.

Osnovni ciljevi rada GDCK Varaždin su:

– ublažavanje ljudskih patnji, a osobito u ratnim sukobima i katastrofama
– doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevencija bolesti i podizanje zdravstvene i ekološke kulture građana
– poticanje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja

  • Prva pomoć
  • Dobrovoljno darivanje krvi
  • Socijalno-humanitarne aktivnosti
  • Služba traženja
  • Mladež Crvenog križa
  • Tradicionalne akcije Crvenog križa