Dobrovoljno darivanje krvi

Od 1953. godine HCK je poticatelj i organizator akcija dobrovoljnog davanja krvi te vodi brigu o darivateljima dok transfuzijske službe uzimaju, testiraju i obrađuju krv. U većini zemalja u svijetu ova je djelatnost povjerena Crvenom križu zbog njegovog humanitarnog rada, razvijene mreže organizacija Crvenog križa na terenu, te velikog broja volontera što omogućuje NEPROFITNO prikupljanje krvi. 

Društva Crvenog križa organiziraju akcije dobrovoljnog davanja krvi prema mjestima rada i prema mjestu stanovanja.
Dobrovoljni davatelj krvi je osoba koja daje krv, plazmu ili druge sastojke krvi dragovoljno i za to nije plaćen.

Osnovna načela darivanja krvi su: dobrovoljnost, anonimnost, solidarnost i besplatnost. U svrhu kvalitetne i sigurne krvi WHO i IFRC ( čiji je član i HCK), usvojile su dokument kojim se obvezuju da će se osiguranje krvi i krvnih pripravaka temeljiti na dobrovoljnom i neplaćenom davalaštvu.
Dobrovoljni davatelji su nacionalno bogatstvo svake zemlje. Svojim humanim i nesebičnim činom daruju dragocjenu tekućinu s kojom mogu nekome spasiti život.

Dan dobrovoljnih darivatelja krvi obilježava se 25. listopada. Tog datuma je 1953. godine u Željezari Sisak održana prva akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa.

Prava i pogodnosti dobrovoljnih darivatelja krvi u društvu:

  • Visoka državna priznanja i odlikovanja – Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske ženama koje su 75 puta darovale krv i muškarcima koji su 100 puta darovali krv
  • Slobodan dan za darivanje krvi – sukladno čl. 86. st.6 (NN 93/14, 127/17, 98/19) Radnik po osnovi darivanja krvi, ostvaruje pravo na jedan plaćeni slobodan dan, koji koristi na dan darivanja krvi, osim ako kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno
  • Oslobođenje od plaćanja participacije u troškovima zdravstvene zaštite – sukladno Zakonu od dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (Čl. 14.a NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20, 120/21) davatelji krvi s više od 35 davanja (muškarci) odnosno s više od 25 davanja (žene) ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja participacije za zdravstvene usluge u cijelosti na teret Državnog proračuna
  • Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja – obuhvaća evidentirane darivatelje krvi za vrijeme dolaska i odlaska s mjesta darivanja krvi, te vrijeme provedeno na akciji darivanja krvi
  • Svi darivatelji u tekućoj godini darivanja postaju članovi Crvenog križa bez obveze plaćanja članarine (ukoliko se svoga prava ne odreknu).
Skip to content