Služba traženja

Služba traženja uz prvu pomoć spada među najstarije aktivnosti Crvenog križa.
Služba traženja je posebna služba predviđena međunarodnim ugovorima, tzv. Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava rata, a ustanovljena je u našoj zemlji Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) kao javna ovlast i jedna od osnovnih djelatnosti u Hrvatskom Crvenom križu.

Služba traženja sukladno Pravilniku o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa (NN 52/07) obavlja sljedeće zadaće:

  • prikupljanje, evidentiranje i obradu podataka, davanje obavijesti o žrtvama oružanog sukoba članovima obitelji, nadležnim tijelima i organizacijama u zemlji i inozemstvu i to za ratne zarobljenike, civilne internirce, zatočene osobe duže od dva tjedna, zatočene osobe na prinudnom boravku, ranjene, bolesne i umrle pripadnike oružanih snaga, nestale osobe, djecu evakuiranu u druge zemlje, djecu odvojenu od roditelja zbog oružanog sukoba;
  • razmjenu obiteljskih poruka članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti;
  • spajanje članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti;
  • druge zadaće i traženja iz nadležnosti RH u kojima sudjeluje HCK

Osim u ratnim situacijama, djeluje i u miru i pruža usluge građanima, u slučaju prirodnih katastrofa, velikih nesreća i drugih izvanrednih situacija.

U svom radu Služba traženja koristi jedinstvenu metodologiju rada, a surađuje s državnim tijelima i institucijama (upravom, unutrašnjim poslovima, oružanim snagama, pravosuđem), te humanitarnim udrugama i drugim subjektima i pojedincima, koji su dužni u okviru svoj djelokruga rada pružiti pomoć davanjem informacija ili konkretnih podataka i tako doprinijeti rješavanju pojedinih postupaka.

Služba traženja u GDCK Varaždin radi sa profesionalno zaposlenim djelatnikom radnim danom od 7:00-15:00, Trg Matije Gupca 3, Varaždin.

Skip to content