Socijalno-humanitarne aktivnosti

GDCK Varaždin sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći (NN 102/2015) pruža humanitarnu pomoć na području grada Varaždina i pripadajućih 10 općina. 

Pomoć se pruža: 

  • socijalno-ugroženim osobama prema posebnim propisima;
  • žrtvama prirodnih i drugih katastrofa;
  • osobama čiji prihod ne prelazi razinu nacionalnog praga siromaštva; 
  • iznimno i u hitnim slučajevima korisnicima koji se nađu u teškoj materijalnoj situaciji, a koji ne ostvaruju ili su u očekivanju rješenja u nadležnim institucijama

Pomoć se pruža u vidu prehrambeno – higijenskih paketa u cilju poboljšanja kvalitete života i prehrane. Podjela se vrši dva puta godišnje za socijalno ugrožene stanovnike, ovisno o osiguranim sredstvima za kupnju paketa te donacijama tvrtki i građana.
U prijemu i raspodjeli humanitarne pomoći djelatnicima GDCK Varaždin pomažu volonteri.
Jedna od tradicionalnih akcija Hrvatskog Crvenog križa koja se provodi svake godine kao zajednička akcija svih društava Crvenog križa u Hrvatskoj je akcija „Solidarnost na djelu“.
Osnovna svrha ove akcije je prikupljanje sredstva za kupnju prehrambenih artikala koja se dijele socijalno ugroženim stanovnicima s područja djelovanja GDCK Varaždin.
U ovu humanitarnu akciju se uključuju Osnovne i Srednje škole na području grada Varaždina, te Osnovne škole vanjskih Općina. Prema odluci Odbora GDCK Varaždin 50% prikupljenih sredstava po školama vraća se na žiro-račun škola i od tih sredstva škole su obavezne  pomoći učenicima/djeci lošeg materijalnog statusa (nabava knjiga, opreme ili plaćanje izleta).

Uz osnovnu svrhu prikupljanja sredstva, ciljevi ove sabirne akcije su:

  • Razvijanje solidarnosti, posebno među mladima
  • Uključivanje što većeg broja građana, tvrtki i institucija u akciju.

Ovi ciljevi akcije od početka su bili protkani motom „Pomozimo onima kojima je pomoć najpotrebnija“.

Skip to content