GDCK Varaždin na Facebooku Pronađite nas na:

Kontakt

logo gdck varaždin

 

Hrvatski Crveni križ                                                                                        

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin                                                           

Stanka Vraza 8, Varaždin                                                                                

OIB: 91631060626                                                                                        

MB: 03007081

Žiro račun: 2360000-1101741477

IBAN: HR9323600001101741477

 

Tel: 042/214-496

Fax: 042/213-813

 

ck-varazdin@vz.t-com.hr

ravnatelj@gdck-varazdin.hr

 

ravnateljica GDCK Varaždin - Sandra Mintas, dipl.ing   

referent za računovodstvo i financije - Mario Majcen, univ.bacc.inf.

referent za zdravstvenu i socijalnu djelatnost - Josip Kanižić

djelatnica programa "Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe na području grada Vraždina" - Renata Pavetić

                                                                                                                                 - Ljiljana Bolić

 

Izrada: Zimo digital & Emicca
Izrada: Zimo digital & Emicca