GDCK Varaždin na Facebooku Pronađite nas na:

Socijalno-humanitarne aktivnosti

Socijalno-humanitarne aktivnosti

GDCK Varaždin sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći (NN 128/10) pruža humanitarnu pomoć na području grada Varaždina i pripadajućih 10 općina.

 

Pomoć se pruža:

  • socijalno-ugroženim osobama prema posebnim propisima;
  • žrtvama prirodnih i drugih katastrofa;
  • osobama čiji prihod ne prelazi razinu nacionalnog praga siromaštva;
  • iznimno i u hitnim slučajevima korisnicima koji se nađu u teškoj materijalnoj situaciji, a koji ne ostvaruju ili su u očekivanju rješenja u nadležnim institucijama

 

Pomoć se pruža u vidu prehrambeno – higijenskih paketa u cilju poboljšanja kvalitete života i prehrane, a podjela se vrši dva puta godišnje za socijalno ugrožene stanovnike.

U prijemu i raspodjeli humanitarne pomoći djelatnicima GDCK Varaždin pomažu članovi Skupštine, članovi Odbora,volonteri i ostali aktivisti na terenu.

Jedna od tradicionalnih akcija Hrvatskog Crvenog križa koja se provodi  svake godine kao zajednička akcija svih društava Crvenog križa u Hrvatskoj je akcija „Solidarnost na djelu“.

Osnovna svrha ove akcije je prikupljanje sredstva za kupnju prehrambenih artikala koja se dijele socijalno ugroženim stanovnicima grada Varaždina.

U ovu humanitarnu akciju se uključuju Osnovne i Srednje škole na području grada Varaždina, te Osnovne škole vanjskih Općina. Prema odluci Odbora GDCK Varaždin 50% prikupljenih sredstava po školama vraća se na žiro-račun škola i od tih sredstva škole su obavezne opremati ormariće Prve pomoći ili platiti školsku kuhinju djeci čiji roditelji to nisu u mogućnosti.

 

Uz osnovnu svrhu prikupljanja sredstva, ciljevi ove sabirne akcije su:

-          Razvijanje solidarnosti, posebno među mladima

-          Uključivanje što većeg broja građana, tvrtki i institucija u akciju.

Ovi ciljevi akcije od početka su bili protkani motom „Pomozimo onima kojima je pomoć najpotrebnija“.

 

Izrada: Zimo digital & Emicca
Izrada: Zimo digital & Emicca