GDCK Varaždin na Facebooku Pronađite nas na:

Tko smo

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje zadaća zaštite i unapređenja zdravlja,socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja te se zalaže za poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštite ljudskih prava.
 
Djelujemo na području grada Varaždina i općina: Beretinec, Cestice, Jalžabeta, Gornjeg Kneginca, Petrijanca, Svetog Ilije, Sračinca, Trnovca, Vidovca, i Vinice.
 

Unutarnji ustroj

ODBOR GDCK VARAŽDIN – 7 članova

  1. RODEK BRANKA – predsjednik
  2. ŠINCEK STANKO – podpredsjednik
  3. SLATKOVIĆ ŽELJKO – podpredsjednik
  4. RADELIĆ RUŽICA – član
  5. ŠIPEK MARIO – član
  6. IVANČIĆ MARIJA – član
  7. KEKIĆ MARKO – član

 

NADZORNI ODBOR – 3 člana

  1. MARIN PERKOVIĆ – predsjednik
  2. KANIŠKI KREŠIMIR – član
  3. RADOČAJ MIROSLAVA – član

 

Izrada: Zimo digital & Emicca
Izrada: Zimo digital & Emicca