Suradnja GDCK Varaždin i Sveučilišta Sjever

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin potpisalo je sa Sveučilištem Sjever sporazum o suradnji s ciljem međusobnog povezivanja i sudjelovanja u aktivnostima obiju potpisnika.

Tako je 20 studenata sestrinstva Sveučilišta Sjever 28. i 29. svibnja 2018. godine prošlo prvu edukaciju na temu osnova pružanja prve pomoći.

Edukaciju su održale liječnice – predavači prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa GDCK Varaždin, dr. Petra Novak i dr. Monika Kocman koje su studente upoznale s osnovama pružanja prve pomoći. Studenti su prošli teoretski i praktični dio obuke te dobili priručnike Hrvatskog Crvenog križa.

Studenti će se kao volonteri uključivati u akcije i aktivnosti GDCK Varaždin koje se provode tijekom godine a odnose se na:

-Sudjelovanje na organiziranim akcijama mjerenja tlaka i šećera u krvi za zainteresirane građane obilježavanjem prigodnih datuma (u gradu Varaždin ili okolnim općinama)
– Sudjelovanje u pokaznim vježbama ( evakuacije, spašavanja..) sa ostalim žurnim službama grada Varaždina ( vatrogasci, HTM, policija, HGSS ..) koji se odnosi na pružanje prve pomoći
– Sudjelovanje na pokaznim vježbama iz pružanja prve pomoći
– Dežurstva za pružanje prve pomoći prilikom javih događanja ( npr. Dani maturanata, aeromiting….)
– Volontiranje prilikom socijalno – humanitarnih akcija GDCK Varaždin
– Obuka za rad i djelovanje u katastrofama – podizanje šatorskog naselja
– Edukacije – osnovni i napredni tečaj iz pružanja prve pomoći, rukovanje s AVD- uređajem

Skip to content