Tko smo

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin (GDCK Varaždin) 

je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje zadaća zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja te se zalaže za poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštite ljudskih prava.

Djelujemo na području grada Varaždina i općina Beretinec, Cestice, Jalžabeta, Gornjeg Kneginca, Petrijanca, Svetog Ilije, Sračinca, Trnovca Bartolovečkog, Vidovca i Vinice.

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin osnovano je 1887. godine te je među najstarijim organizacijama Crvenog križa u Republici Hrvatskoj. Društvo je neovisna, nevladina i neprofitna organizacija koja djeluje uz pomoć volontera kao i profesionalno angažiranog osoblja. Društvo organizira i provodi razne oblike pomoći građanima u duhu humanizma i solidarnosti te u skladu sa sedam temeljnih načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca: humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost. Humanističkim odgojem djece, mladeži te cjelokupnog građanstva razvija se i društvo u cjelini kroz jačanje solidarnosti, humanosti i poštivanje ljudskog bića te se promiču načela međusobnog pomaganja, tolerancije, suradnje među ljudima i života u miru.

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin svoje djelovanje temelji na odredbama Ženevskih konvencija od 12. kolovoza 1949. godine te dopunskim protokolima – Protokolima I i II iz 1977. godine i Protokolom III iz 2005. Godine.

Osnovni ciljevi Gradskog društva Crvenog križa Varaždin propisani su Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) te su:

– ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama s posljedicama masovnih stradanja i epidemija

– doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke

– poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana

Ostvarenju ciljeva Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin pristupa poštujući prava i slobode svake osobe, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili bilo kojem drugom razlikovnom kriteriju.

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin kao punopravni član Hrvatskog Crvenog križa uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

UNUTARNJI USTROJ

ODBOR GDCK VARAŽDIN (7 članova)

RODEK BRANKA – predsjednica
ŠINCEK STANKO – podpredsjednik
SLATKOVIĆ ŽELJKO – podpredsjednik
KOLARIĆ NENAD – član
ŠIPEK MARIO – član
IVANČIĆ MARIJA – član
KOCMAN PANIĆ MONIKA – član

NADZORNI ODBOR  (3 člana)

RADELIĆ RUŽICA – predsjednica
CMREČAK VERA – član
KUČKO INES – član

ČLANSTVO U GDCK VARAŽDIN

Članstvo u Hrvatskom Crvenom križu je dobrovoljno, a  član može biti svaka osoba, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Članovi Hrvatskog Crvenog križa mogu biti:

 • aktivni članovi,
 • dobrovoljni davatelji krvi,
 • mladi članovi,
 • potporni (pomažući) i
 • počasni članovi.
 1. Aktivni i mladi članovi su punoljetne poslovno sposobne osobe koje su spremne sudjelovati u radu društava Hrvatskog Crvenog križa i plaćati članarinu.
 2. Dobrovoljni davatelji krvi su članovi bez obveze plaćanja članarine, ukoliko se svoga prava ne odreknu.
 3. Mladi članovi Hrvatskog Crvenog križa su učenici, studenti, odnosno mlade osobe do 30 godina starosti koji su spremni sudjelovati u radu društava Hrvatskog Crvenog križa i plaćati članarinu. Mlade osobe od 18 do 30 godina starosti mogu izabrati žele li biti aktivni ili mladi članovi Hrvatskog Crvenog križa.
 4. Potporni (pomažući) članovi Hrvatskog Crvenog križa su fizičke i pravne osobe koje pomažu Hrvatskom Crvenom križu ili njegovim društvima u humanitarnom djelovanju (kroz pokroviteljstvo ili drugi oblik pomoći).
 5. Počasni članovi Hrvatskog Crvenog križa su osobe koje su dobrotvornim radom i osobitim zaslugama pridonijele općem razvoju Hrvatskoga Crvenog križa i Republike Hrvatske.

ČLANARINA za 2024. godinu iznosi:

 • 2 EUR za mlade 
 • 6 EUR za aktivne članove HCK
 • Potporni (pomažući) članovi svoj doprinos podmiruju potpornim ulogom, u pravilu jedan puta godišnje. 

Ukoliko želite postati član GDCK Varaždin, javite nam se na ck-varazdin@vz.t-com.hr

Skip to content