Tko smo

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin (GDCK Varaždin)  je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje zadaća zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja te se zalaže za poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštite ljudskih prava.

Djelujemo na području grada Varaždina i općina Beretinec, Cestice, Jalžabeta, Gornjeg Kneginca, Petrijanca, Svetog Ilije, Sračinca, Trnovca Bartolovečkog, Vidovca i Vinice.

UNUTARNJI USTROJ

ODBOR GDCK VARAŽDIN – 7 članova

RODEK BRANKA – predsjednik
ŠINCEK STANKO – podpredsjednik
SLATKOVIĆ ŽELJKO – podpredsjednik
KOLARIĆ NENAD – član
ŠIPEK MARIO – član
IVANČIĆ MARIJA – član
KOCMAN PANIĆ MONIKA – član

NADZORNI ODBOR – 3 člana

RADELIĆ RUŽICA – predsjednik
CMREČAK VERA – član
KUČKO INES – član

ČLANSTVO U GDCK VARAŽDIN

Članstvo u Hrvatskom Crvenom križu je dobrovoljno, a  član može biti svaka osoba, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Članovi Hrvatskog Crvenog križa mogu biti:

 • aktivni članovi,
 • dobrovoljni davatelji krvi,
 • mladi članovi,
 • potporni (pomažući) i
 • počasni članovi.
 1. Aktivni članovi su punoljetne poslovno sposobne osobe koje su spremne sudjelovati u radu društava Hrvatskog Crvenog križa i plaćati članarinu.
 2. Dobrovoljni davatelji krvi su članovi bez obveze plaćanja članarine, ukoliko se svoga prava ne odreknu.
 3. Mladi članovi Hrvatskog Crvenog križa su učenici, studenti, odnosno mlade osobe do 30 godina starosti koji su spremni sudjelovati u radu društava Hrvatskog Crvenog križa i plaćati članarinu. Mlade osobe od 18 do 30 godina starosti mogu izabrati žele li biti aktivni ili mladi članovi Hrvatskog Crvenog križa.
 4. Potporni (pomažući) članovi Hrvatskog Crvenog križa su fizičke i pravne osobe koje pomažu Hrvatskom Crvenom križu ili njegovim društvima u humanitarnom djelovanju (kroz pokroviteljstvo ili drugi oblik pomoći).
 5. Počasni članovi Hrvatskog Crvenog križa su osobe koje su dobrotvornim radom i osobitim zaslugama pridonijele općem razvoju Hrvatskoga Crvenog križa i Republike Hrvatske.

ČLANARINA za 2022. godinu iznosi:

 • 6 kn za mlade HCK
 • 12 kn za aktivne članove HCK
 • Potporni (pomažući) članovi svoj doprinos podmiruju potpornim ulogom, u pravilu jedan puta godišnje. 

Ukoliko želite postati član GDCK Varaždin, javite nam se na ck-varazdin@vz.t-com.hr