Vježba Civilne zaštite u OŠ Petrijanec

Pripadnici Civilne zaštite Općine Petrijanec su 5. prosinca 2019. održali vježbu evakuacije i spašavanja u Osnovnoj školi Petrijanec a pod pretpostavkom potresa koji je izazvao urušavanje zgrade s popratnom pojavom požara. Na vježbi su uz učenike i djelatnike OŠ Petrijanec sudjelovali i pripadnici svih pet dobrovoljnih društava s područja Općine Petrijanec – DVD Petrijanec, DVD Družbinec, DVD Majerje, DVD Nova Ves i DVD Strmec Podravski kao i pripadnici HGSS Stanica Varaždin, GDCK Varaždin, Policijske postaje Varaždin te Zavoda za hitnu medicinu Varaždin.

Vatrogasna društva po dolasku vršila su unutarnju i vanjsku navalu te pronašle dvije ozlijeđene osobe koje su nakon evakuacije iz objekta predani pripadnicima Gradskog društva Crvenog križa Varaždin.  Nakon daljnje pretrage škole, na katu je pronađena  još jedna ozlijeđena osobu koju su iznjeli pripadnici HGSS-a, a ozljede zbrinula Hitna medicinska služba. Djelatnici MUP-a regulirali su promet oko škole i susjednog dječjeg vrtića. Samu evakuaciju učenika i djelatnika vodila je ravnateljica škole dok je glavni koordinator vježbe bio zapovjednik VZO Petrrijanec.

Nakon završetka sa svim sudionicima napravljena je analiza vježbe koju je vodio voditelj Službe za pripravnost i prevenciju u Područnom uredu civilne zaštite Varaždin. Na kraju su se prisutnima obratio načelnik općine Petrijanec koji je napomenuo kako je ovo prva vježba održana sa svim službama Civilne zaštite te da će se iste kontinuirano obavljati i u budućnosti.

U ovoj vježbi su osim zaposlenika GDCK Varaždin sudjelovali i volonteri Crvenog križa.

Skip to content