VOLONTIRANJE

Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih volonteri bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje (Zakon o volonterstvu NN 58/07 , 22/13, 84/21).

GDCK Varaždin nudi više različitih volonterskih programa i mjesta (Dostava humanitarnih paketa, namirnica i lijekova korisnicima; Pratnja starijih osoba kod liječnika; Sudjelovanje u javnim akcijama i kampanjama GDCK Varaždin; Realistični prikaz ozljeda; Volontiranje u kriznim situacijama i dr.) tako da svatko može naći nešto što baš njoj ili njemu odgovara! BUDI I TI DIO NAŠEG TIMA ! 

SUPER, ŽELIM VOLONTIRATI U GDCK VARAŽDIN!

Prijavite nam se putem on-line obrasca koji se nalazi na slijedećoj poveznici: PRIJAVNICA ZA VOLONTERE 2023.  

PRIJE NEGO ISPUNITE PRIJAVNICU molimo Vas da obavezno pročitate “Pravila ponašanja volontera HCK” i primjer “Ugovora o volontiranju” koji potpisujemo sa svim našim volonterima.

Prije volontiranja volonteri su u obavezi GDCK Varaždin dostaviti  “Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak” (Potvrdu o nekažnjavanju) ne starije od 6 mjeseci.

Edukacija dostupne na HCK youtube kanalu: https://www.youtube.com/channel/UC88uP03avB6f9i3ct2AS7gA/videos

Ukoliko volontirate sa osjetljivim skupinama, GDCK Varaždin može za Vas ishoditi Potvrdu iz kaznene evidencije, i ispunjavanjem prijavnice dajete izričitu dozvolu GDCK Varaždin da ishodi navedenu potvrdu u navedenom slučaju.

BAZA VOLONTERA I POZIVI ZA VOLONTIRANJE

Nakon prijave stavljamo Vas u bazu volontera i šaljemo Vam pozive putem mailing liste ili Vas zovemo telefonski prema realnoj potrebi. 

VRSTE VOLONTIRANJA 

  • Dugotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja redovito i kontinuirano, najmanje dva puta mjesečno u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida.
  • Kratkotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja jednokratno ili povremeno u vremenski ograničenom trajanju.
  • Volontiranje u kriznim situacijama je volontiranje koje volonter obavlja u situacijama koje nalažu hitnost i u izvanrednim društvenim situacijama.
  • Volontiranje poslovnog subjekta je volontiranje koje poslovni subjekt, koji posluje s ciljem stjecanja dobiti, provodi za dobrobit zajednice, obvezno u suradnji s organizatorima volontiranja iz članka 7. Zakona o volonterstvu, a koje njegovi zaposlenici obavljaju dobrovoljno i koje ne predstavlja njihovu radnu obvezu.

KATEGORIJE VOLONTERA

Volonteri su osobe koje se dobrovoljno uključuju u rad Hrvatskog Crvenog križa i provode aktivnosti i programe Hrvatskog Crvenog križa.

  • Volonteri-specijalisti su osobe koje su iskazale interes za volontiranjem u određenom području djelovanja Hrvatskog Crvenog križa, prošli/e edukaciju i stekli specifična znanja i vještine te sudjeluju u aktivnostima iz specifičnog područja djelovanja i ostalim aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa.
  • Volonteri-spontani su osobe koje se jednokratno uključuju u aktivnosti u slučaju potrebe za volonterskim radom, primjerice u organizaciji akcija širih razmjera kratkog trajanja ili u kriznim situacijama.

VOLONTERSKI SATI I POTVRDE O VOLONTIRANJU

GDCK Varaždin upisuje svaki Vaš volonterski sat u svoju bazu i prijavljuje ga na godišnjoj razini nadležnom Ministarstvu. Za Vaše volontiranje možete dobiti pismenu potvrdu o volontiranju ili/i upis u volontersku knjižicu. Ukoliko nemate volontersku knjižicu, mi Vam je besplatno izdajemo. Ukoliko želite potvrdu o volontiranju molimo Vas da se unaprijed najavite našoj koordinatorici volontiranja na volonteri.gdckvarazdin@gmail.com ili na 099/ 4484665 (Filipa) da Vam istu pripremi. 

SIGURNOST

Zbog vaše sigurnosti, sigurnosti osoba kojima se pomaže i za cjelokupno upravljanje kriznom situacijom, važno je da pomažemo odgovorno. Stoga GDCK Varaždin sve svoje volontere educira i oprema. Molimo vas da prije nego se odlučite na volontiranje razmotrite svoja ograničenja i potrebe. Budite realni u procjeni jeste li u mogućnosti biti samostalni u pomaganju. 

Maloljetni volonteri (od 15 do 17 godina) mogu volontirati isključivo na poslovima sa niskim rizikom i uz obaveznu potpisanu Suglasnost za volontiranje maloljetnog volontera i uz potporu odgovorne osobe.

Suglasnost za volontiranje maloljetnog volontera

 

OBLICI VOLONTIRANJA

Formalno (organizirano) volontiranje
Odvija se u okviru organizacija civilnog društva ili institucija, volontera i korisnika povezuje organizator volontiranja (neprofitna pravna osoba). Formalno volontiranje ima određenu strukturu, ciljeve, vrijeme trajanja i vrste, a regulira ga Zakon o volonterstvu. GDCK Varaždin provodi formalno volontiranje. 

Neformalno volontiranje
Neformalno volontiranje je svaka vrsta dobrovoljne pomoći u zajednici koja se NE odvija unutar registrirane organizacije civilnog društva ili institucije. To je najčešće
povremena i spontana aktivnost kao što su neregistrirane inicijative građana, pomoć u kriznim situacijama i sl.

KORPORATIVNO VOLONTRIANJE

Volontiranje poslovnog subjekta (tzv. korporativno volontiranje) je volontiranje koje poslovni subjekt, koji posluje s ciljem stjecanja dobiti, provodi za dobrobit zajednice, obvezno u suradnji s organizatorima volontiranja, a koje njegovi zaposlenici obavljaju dobrovoljno i koje ne predstavlja njihovu radnu obvezu.

Korporativno volontiranje je oblik društveno odgovornog poslovanja, odnosno ulaganje u zajednicu kroz volontiranje zaposlenika. Ako vaša tvrtka u svom poslovanju promiče društvenu odgovornost i vrijednosti volontiranja možete nam se obratiti da zajednički kreiramo vaše korporativno volontiranje. Javite nam se na volonteri.gdckvarazdin@gmail.com (Filipa Blažon Šumečki).

Volontiranjem Vaših zaposlenika u GDCK Varaždin osim razvoja filantropije te socijalnih i društvenih učinaka, ostvaruje se pozitivan utjecaj i zajednička vrijednost za lokalnu zajednicu, ali i jačanje Vašeg tima, razvojem osjećaja uključenosti, pripadnosti i samo aktualizacije zaposlenika. Osim neponovljivog iskustva, tvrtke koje se uključe u programe korporativnog volontiranja GDCK Varaždin dobit će: kratki tečaj prve pomoći, potvrdu o broju volonterskih sati za svakog zaposlenika, zajedničku fotografiju,  zahvalnicu,  tekst o provedenoj aktivnosti  na našoj web stranici i društvenim mrežama.

Skip to content