Zahvalnica Općini Sračinec za suradnju u provedbi FEAD projekta

04. rujna 2017. Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin uručilo je zahvalnicu Općini Sračinec za suradnju u provedbi humanitarnih aktivnosti te radu i djelovanju GDCK Varaždin.

Općina Sračinec je velikodušno ustupila na korištenje Društveni dom u Svibovcu za potrebe provedbe projekta FEAD putem kojeg je GDCK Varaždin vršilo podjelu hrane i higijene za socijalno ugroženo stanovništvo grada Varaždina i 10 okolnih općina. Projekt u vrijednosti od oko 600.000 kn se provodio od mjeseca ožujka te zaključno sa kolovozom kada su izvršene završne podjele hrane i higijene za sveukupno 1.823 korisnika.

Zahvalnicu je načelniku općine Sračinec, gosp. Božidaru Novoselecu  uručila ravnateljica GDCK Varaždin Sandra Mintas te ujedno zahvalila na velikoj pomoći Općine u uspješnoj provedbi projekta.

Skip to content