Započele radionice za učenike u sklopu projekta “Mogu i hoću!”

U veljači smo započeli sa serijom radionica za učenike osmih i petih razreda osnovne škole u sklopu projekta  „Mogu i hoću!“ – Prevencija ovisnosti kojem je cilj suzbiti i spriječiti pojavu ovisnosti među djecom i mladima te rizično ponašanje djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti.

Škola partner na projektu je V. osnovna škola Varaždin te radionice održavamo za učenike te škole.  Seriju radionica započeli smo sa radionicom za osme razrede „Piti ili ne piti-pitanje je sad?“ koja je održana 10. i 11.veljače 2022. U sklopu radionice kroz praktične vježbe učenike najprije učimo kako postići i zadržati zdravlje kroz asertivno ponašanje, odnosno osnažujemo ih da se znaju zauzeti za svoje stavove i izraziti vlastito mišljenje na način koji ne vrijeđa druge ljude. U drugom djelu radionice učenike upoznajemo sa pojmom i vrstama ovisnosti te na koji način ovisnosti utječu na zdravlje, posebno kroz vježbu sa pijanim naočalama koje simuliraju određeni stupanj opijenosti alkoholom. Prilikom vježbe sa pijanim naočalama učenicima se daju jednostavni motorički zadaci (čitanje, slaganje puzzli, hodanje po crti, slaganje tornja i sl.) da ih se osvijesti na koji način alkoholizirano stanje mijenja njihovu percepciju stvarnosti.  Na kraju radionica učenicima je podijeljen edukativan strip o važnosti tjelesne aktivnosti za održavanje zdravlja i borbe protiv ovisnosti.

Za pete razrede je 15.veljače 2022. održana prva radionica u seriji od 4 radionica koje će se održati kroz ovu školsku godinu. Radionica pod nazivom „Što sa stresom?“ uči o emocijama i o tome kako se nositi sa stresom, odnosno daje učenicima konkretne strategije suočavanja sa stresom (tjelesna aktivnost, vježbe disanja, meditacija).

Kroz provedene aktivnosti će se dovoljno rano u kronološkoj dobi utjecati na stavove i navike učenika osnovne škole, pomoći im da stvore pozitivnu sliku o sebi kako bi uvidjeli svoje pozitivne osobine te naučili kako se uklopiti u društvo na zdrav način. Ove aktivnosti imaju za cilj roditeljima i učenicima omogućiti praktične i iskustvene smjernice kako bismo doprinijeli njihovom utjecaju na sprječavanje ili smanjenje pojave ovisnosti među djecom. Projekt se provoditi u V. osnovnoj školi Varaždin, a provoditi ga GDCK Varaždina u suradnji sa stručnim zaposlenicima škole.

 

Projektne aktivnosti provode se uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti GDCK Varaždin i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Ministarstva zdravstva.

Skip to content