Zaštita osobnih podataka

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin je voditelj obrade osobnih podataka ispitanika te ih obrađuje u skladu s primjenjivim propisima, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/2018.).

Ispitanik je svaka fizička osoba (pojedinac) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Ostvarivanje prava 

Zahtjev koji podnosite Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Varaždin mora biti uredno popunjen i potpisan.

U slučaju zaprimanja zahtjeva koji nije uredno popunjen ili koji ispitanik nije potpisao, pozvat ćemo vas da uočeni nedostatak u zahtjevu otklonite.

Kako stupiti u kontakt s nama?

Svoj zahtjev možete uputiti Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Varaždin na sljedeći način:

a) redovnom poštom na adresu:

HRVATSKI CRVENI KRIŽ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin
n/p službenika za zaštitu podataka
Trg Matije Gupca 3
42000 Varaždin, Republika Hrvatska

ili

b) e-mailom na adresu: : gdckzastitapodataka@gmail.com

Ostvarivanje navedenih prava ispitanika omogućit ćemo vam u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka u primjerenom roku i bez nepotrebnog odgađanja.

Na navedene adrese slobodno nam se obratite i kada imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka u Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Varaždin.

Ukoliko imate prigovor na obradu osobnih podataka, možete ga uputiti na e-mail adresu : gdckzastitapodataka@gmail.com

Dodatne informacije

Dodatne informacije vezane uz ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka mogu se zatražiti od službenika za zaštitu osobnih podataka Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Varaždin na e-mail adresu: : gdckzastitapodataka@gmail.com

Skip to content