Završetak projekta Ready2Respond – poboljšanje pripreme i odgovora na krize

Projekt Ready2Respond – poboljšanje pripreme i odgovora na krize provodio se od 28.07.2022. do 27.11.2023. godine u partnerstvu tri društva Crvenog križa – GDCK Čakovec, GDCK Koprivnica i GDCK Varaždin.

Glavni cilj projekta bio je ojačati kapacitete partnerskih organizacija za reagiranje u hitnim slučajevima i kriznim situacijama na području Međimurske, Koprivničko-križevačke i Varaždinske županije.

Provedbom projektnih aktivnosti, suradnjom te razmjenom znanja i iskustava partnerskih organizacija vezanih uz krizne situacije ostvaren je cilj projekta te su ostvareni sljedeći ishodi:

  • Provedena je edukacija za jačanje kapaciteta za vrijeme kriznih situacija te je osposobljeno 11 djelatnika partnerskih organizacija.
  • Provedena je edukacija u području upravljanja kriznim situacijama te je educirano 20 volontera partnerskih organizacija.
  • Pružena je psihosocijalna pomoć za 202 korisnika s područja Međimurske, Koprivničko-križevačke i Varaždinske županije od strane 20 volontera.
  • Nabavljen je i instaliran software za praćenje primanja humanitarne pomoći.
  • Provedeni su sastanci analiziranja odgovora na prijašnje krizne situacije te je izrađen Pozicijski dokument o djelovanju i upravljanju u kriznim situacijama.
  • Provedene su 3 vježbe simulacije s ciljem uvježbavanja stečenih znanja i vještina djelatnika i volontera partnerskih organizacija tijekom edukacija.
  • Kreirana je i provedena medijska kampanja na društvenim mrežama s ciljem osvještavanja populacije o važnosti pravovremene reakcije na krizu, posljedicama iste te na koji način reagirati u slučaju krize.

Projekt je odobren u sklopu poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“. Više o ESI fondovima 2014.-2020. na: www.strukturnifondovi.hr , više o Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. ovdje , više o Europskom socijalnom fondu na: www.esf.hr

Sadržaj objave isključiva je odgovornost GDCK Čakovec.

Skip to content