Završna edukacija Gradskog interventnog tima Varaždin

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin organiziralo je u suradnji sa Hrvatskim Crvenim križem završnu edukaciju Gradskog interventnog tima koji djeluje u slučaju katastrofa i velikih nesreća. Edukacija se održala 7. i 8. prosinca u prostorijama Gradske sportske dvorane na Dravi, a sastojala se od teorijskog i praktičnog dijela koji se održao na vanjskom terenu. Predavači su bili Ivica Usmijani i Ana Mutnjaković iz Odjela za katastrofe Hrvatskog Crvenog križa, koji su na vrlo zanimljiv način prezentirali teme bitne za djelovanje u izvanrednim situacijama.

Članovi GIT Varaždin su tako usvojili znanje iz nekoliko područja djelovanja: procjena situacije, radioveze i komunikacija, organizacija smještaja i podizanje naselja te sigurnost i samozaštita na terenu.  Na kraju uspješno provedene edukacije svi članovi GIT-a primili su potvrde Hrvatskog Crvenog križa o osposobljenosti za djelovanje u slučaju katastrofa.

 

Ravnatelj GDCK Varaždin

Sandra Mintas, dipl.ing.

Skip to content