Završna podjela humanitarnih paketa (FEAD) za socijalno ugroženo stanovništvo

U tijeku je treća podjela hrane i higijene koju vrši Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin u sklopu projekta ”Humanitarni paket za središnju Hrvatsku”, a čija je provedba započela prvom podjelom u ožujku 2017. godine. Projektom koji se financira iz sredstava Fonda europske pomoći za najpotrebitije – FEAD, a koji je odobrilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku obuhvaćeni su socijalno ugroženi stanovnici grada Varaždina te okolnih općina s područja djelovanja GDCK Varaždin.

Tijekom provedbe projekta, najugroženijim se građanima u tri podjele paketa prehrambenih namirnica te jednom podjelom paketa higijenskih potrepština pomoglo u osiguravanju osnovnih živežnih namirnica. U prvoj podjeli koja je provedena u ožujku i travnju ukupno je podijeljeno 1.783 paketa hrane za socijalno ugrožene stanovnike grada Varaždina i okolnih općina. Tijekom svibnja zaprimljena je druga dostava humanitarnih paketa za 1.823 korisnika. Ukupna vrijednost paketa u sve tri podjele iznosi preko 600.000 kuna, a podijeljeni su u tri kategorije – za djecu do 4 godine , djecu do 14 godina te paketi za odrasle osobe.

GDCK Varaždin zahvaljuje na velikoj pomoći u distribuciji paketa hrane općinama Beretinec, Cestica, Jalžabet, Gornji Kneginec, Petrijanec, Sveti Ilija, Sračinec, Trnovec, Vidovec i Vinica.

Također posebno zahvaljujemo općini Sračinec koja nam je omogućila i osigurala prostor za skladištenje ovih humanitarnih paketa.

Skip to content