Prva pomoć za vozače i osposobljavanje radnika

PRVA POMOĆ ZA VOZAČE
GDCK Varaždin prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) provodi osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

Tečajeve provodimo za polaznike sljedećih autoškola:

  • Autoškola Bek

Cijena tečaja je 59,73 EUR  (450,00 kuna) po kandidatu, fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kuna.
Tečaj traje 9 školskih sati raspoređenih na 3 dana.
Predavači su liječnici sa licencom Hrvatskog Crvenog križa.
Tečajevi se provode u prostorijama GDCK Varaždin, Trg Matije Gupca 3, u terminima prema dogovoru s autoškolama koje prijavljuju kandidate.

PRVA POMOĆ ZAŠTITE NA RADU
GDCK Varaždin prema Zakonu o zaštiti na radu ( N.N br. 71/14, 118/14, 154/14, 96/18)

osposobljava osobe za pružanje Prve pomoći za slučaj povrede i nesreće na radu. Trajanje tečaja 9 sati, a predaje liječnik predavač Prve pomoći s licencom.

Program se odnosi na opći dio i specijalizirani dio kojim se bavi vaša djelatnost.
Vrijeme i mjesto održavanja po dogovoru.
Cijena tečaja je 53,09 EUR (400,00 kuna)  po kandidatu.
Plaćanje: po predračunu, na broj žiro- računa: 2360000-1101741477 Zagrebačke banke,IBAN: HR9323600001101741477
Tečaj provodimo kad nam se prijavi minimalno 10 kandidata
Nakon završenog tečaja izdajemo Uvjerenje o završenom tečaju za svakog djelatnika

Popunjenu PRIJAVNICU ili pisani ZAHTJEV pošaljite na fax.: 042/213-813 ili e-mail: ck-varazdin@vz.t-com.hr
Kontakt osoba Josip Kanižić, voditelj službe za zdravstvenu i humanitarnu djelatnosti
Telefon.: 042/214-496, fax: 042/213-813 ili GSM: 098-981-5530

NAPOMENA:
Svaki poslodavac je, sukladno Zakonu o zaštiti na radu dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći zaposlenicima za slučaj ozljede na radu ili iznenadne bolesti do njihovog upućivanja na liječenje zdravstvenoj ustanovi. Poslodavac je dužan osigurati potreban broj zaposlenika osposobljenih za evakuaciju i spašavanje kao i za pružanje prve pomoći te im stavi na raspolaganje svu potrebnu opremu. Cilj osposobljavanja radnika je samostalno i ovlašteno pružanje prve pomoći u slučaju ozljeda na radu dok će usvojeno znanje i stečene praktične vještine koristiti svakom pojedincu u životnim situacijama u kojima pravodobnim i pravilnim pružanjem prve pomoći može spasiti tuđi i svoj život. Na svakom radilištu i u radnim prostorijama u kojima istovremeno radi do 50 zaposlenika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen i određen za pružanje prve pomoći te još po jedan na svakih daljnjih 50 zaposlenika. Osobama određenim za pružanje prve pomoći mora se staviti na raspolaganje potrebna oprema.

Novčanom kaznom od 1.327,23 EUR (10.000 kn ) do 2.654,46 EUR (20.000 kn) kaznit će se za prekršaj poslodavac ako na propisani način ne organizira i ne osigura pružanje prve pomoći i medicinske pomoći.

TEČAJEVI OBNOVE ZNANJA IZ PRUŽANJA PRVE POMOĆI
GDCK Varaždin provodi i tečajeve za obnovu znanja iz pružanja prve pomoći za sve zainteresirane građane uz izdavanje potvrde GDCK Varaždin. Tečaj traje 6 školskih sati.
Vrijeme i mjesto održavanja po dogovoru.
Cijena tečaja je 31,85 EUR (240,00 kuna ) po kandidatu.
Tečaj provodimo kad nam se prijavi minimalno 10 kandidata
Kontakt osoba Josip Kanižić, voditelj zdravstvene i socijalne djelatnosti
Telefon.: 042/214-496, fax: 042/213-813 ili GSM: 098-981-553

Skip to content