Edukacija djelatnika i volontera GDCK Varaždin za realističan prikaz ozljeda

GDCK Varaždin organizirao je srijedu 5. listopada 2022. prvu u nizu serija edukacija ”Realističan prikaz ozljeda” za djelatnike i volontere. Iduća grupa počinje 15. listopada 2022. Zainteresirani se mogu prijaviti na: volonteri.gdckvarazdin@gmail.com najkasnije do 14.10.2022. do 14 sati. Tečaj traje 8 sati, raspoređen u 3 termina. Tečaj vodi djelatnica GDCK Varaždin Renata Pavetić koja ima dugogodišnje iskustvo izrade realističnih ozljeda koje se izrađuju za potrebe natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa kao i pokaznih vježbi sa žurnim službama grada Varaždina.

Ideja o realističnom prikazu ozljeda i imitaciji stanja ozlijeđenih javila se u Velikoj Britaniji, neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Razlog tome bila je to što se pokazalo da i stručno osposobljeno osoblje može ”blokirati” u radu. Odabrana je grupa glumaca za prikazivanje ozljeda oblikovanih pomoću ”šminke”, tako da se medicinsko osoblje u toku nastave privikavalo na izgled ozljede i osposobljavali da pravovremeno i na pravi način djeluju u različitim situacijama.

Edukacija obuhvaća upoznavanje materijala i priprema istih za realističan prikaz ozljeda, šminkanje ozljeda i odnos između scenarija, šminke i glume. Na kraju tečaja polaznici će znati napraviti realistični prikaz otvorenog prijeloma, krvarenja, ogrebotina, porezotina te ostalih rana. Realistični prikaz ozljeda  važan je za Crveni križ u pripremi i održavanju natjecanja mladih kao i za razne vježbe pripreme djelovanja u kriznim situacijama, a sve u svrhu što bolje pripremljenosti u stvarnim situacijama.

Skip to content