Podjela paketa socijalno ugroženim stanovnicima grada Varaždina

Kako bi barem malo uljepšali božićne blagdane socijalno ugroženih stanovnika grada Varaždina, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin ove je godine podijelilo ukupno 150 prehrambenih paketa. Paketi su kupljeni sredstvima prikupljenim u tradicionalnoj akciji Hrvatskog Crvenog križa – „Solidarnost na djelu“ te sredstvima iz vlastitog proračuna.

I ovaj put smo imali veliku pomoć  volontera – učenika II gimnazije Varaždin koji su nam pomogli pakirati pakete, stoga im se još jednom zahvaljujemo kao i prof. Ivani Žnidarić Kajić.

Također su u tijeku prijave korisnika Zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Varaždin, koji će biti uključeni u podjelu paketa hrane i higijene tijekom 2017. godine. Paketi će biti osigurani putem projekta „Humanitarni paket za središnju Hrvatsku“ kojeg je Hrvatski Crveni križ je potpisao s Ministarstvom socijalne politike i mladih -iz EU operativnog programa FEAD. Navedenim projektom je Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin partner  te je sukladno tome predviđena podjela humanitarnih paketa u hrani i higijenskim potrepštinama za najpotrebitije korisnike na području djelovanja društva.

Skip to content