Predavanje – obnova znanja pružanja prve pomoći

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin organiziralo je predavanje obnove znanja pružanja prve pomoći u prostorijama 3. mjesnog odbora,  26. veljače 2013. godine.

Cilj predavanja bio je edukacija i obnova znanja građana kako bi se naučene vještine pružanja prve pomoći mogle primijeniti u neželjenim životnim situacijama kao i situacijama mogućih nesreća i katastrofa.

Predavanje je održao licencirani predavač prve pomoći GDCK Varaždin, dr. Marko Kekić koji je na taj način ukazao na važnost pravodobno i na pravilan način pružene prve pomoći kao i na važnost sprečavanja ozljeđivanja.Prijava za tečaj radne organizacije

Skip to content