Tečajevi za osposobljavanje laika za rad s AVD uređajem

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin kupilo je automatski vanjski defibrilator (AVD ) uređaj za trening koji služi za obuku osoba koje nemaju obrazovanje zdravstvenog usmjerenja za provođenje osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD-a.

Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu AVD uređaja provode se u okviru prva pomoći u slučajevima kada neka osoba doživi iznenadni zastoj srca i/ili disanja do dolaska radnika izvanbolničke hitne medicine.

AVD uređaj je jednostavni prenosivi električni uređaj koji se koristi za defribrilaciju srca u slučajevima iznenadnog srčanog zastoja. Uređaj automatski analizira srčani ritam, a u slučaju potrebe preporučuje defribrilaciju te u tijeku svog rada koristi glasovne, zvučne i tekstualne upute. AVD uređaj isporučuje preporučeni električni šok kojim se srcu isporučuje kontrolirana električna energija s namjerom da se uspostavi srčana funkcija.

Osposobljavanje osoba za upotrebu vještina potrebnih za provođenje osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja provodi se na temelju programa tečaja osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja.

Prema Pravilniku o uvjetima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije (NN 120/13), Crveni križ ima ovlaštenje za održavanje tečajeva s ciljem osposobljavanja laika za korištenje AVD uz izdavanje službene potvrde.

Skip to content