Edukacija članova DVD-a Cestica za pružanje prve pomoći i samopomoći

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin prema članku 3. Statuta GDCK Varaždin i članku 8. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 73/10) obavlja osposobljavanje i obnovu znanja za pružanje prve pomoći za građane u svakodnevnom životu, pripadnike spasilačkih ekipa, pripadnike vatrogasnih postrojbi, policije, volontere Hrvatskog Crvenog križa i drugih.

 

S obzirom na Program rada GDCK Varaždina i intenciju da se što više osoba osposobi za pružanje prve pomoći i samopomoći kontinuirano se provode edukacije pa je tako 15. studenog održano predavanje za članove DVD-a Cestica. Oko 30 članova marljivo je uvježbavalo osnovne postupke pružanja prve pomoći kao i postupke pomoći kod ozljeda na koje mogu naići prilikom intervencija.

 

 

Ravnatelj GDCK Varaždin

Sandra Mintas, dipl.ing.

Skip to content