Održana redovna sjednica Skupštine GDCK Varaždin

Dana 13. svibnja 2021. godine održana je redovna sjednica Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Varaždin na kojoj su usvojene sve točke dnevnog reda:

  1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Skupštine GDCK Varaždin od 14.1.2021. godine
  2. Izbor radnih tijela Skupštine ( radnog predsjedništva , verifikacijske komisije, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  3. Izvješće Verifikacijske komisije
  4. Programsko izvješće za 2020. godinu
  5. Financijsko izvješće za 2020. godinu
  6. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu
  7. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu
  8. Izvješće Nadzornog odbora za 2020. godinu
  9. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020. godinu
  10. Razno
Skip to content