Pomoć Slavoniji

Više od 20 volontera čitav tjedan je naporno radilo na prikupljanju materijalnih dobara za poplavom postradalo stanovništvo Vukovarsko srijemske županije.
Poslana su tri kamiona pomoći , dva u centralno skladište HCK i jedan u Vinkovce s oko 12 tona različitih artikala.
U našem skladištu još ima oko 4 tone robe, a već u četvrtak u Banovce ide kamion sa balama sijena za stoku.
Koristimo ovu priliku da se zahvalimo ne samo našim volonterima već i svim pravnim i fizičkim osobama koji su donirali robu, uslugu, svoja vozila ili se na bilo koji način uključili da pomognu GDCK Varaždin kako bi postradalo stanovništvo dobilo pomoć.Također se zahvaljujemo medijima koji su nas čitavo vrijeme pratili.

GDCK Varaždin će i dalje biti uključeno u pomaganju stanovništvu Vukovarsko srijemske županije prema potrebama koje će se pojavljivati bilo u materijalnim dobrima ili u ljudstvu koje će im sigurno trebati kad se voda u potpunosti povuče.
Svi koji su zainteresirani volontirati na terenu mogu dobiti informacije u GDCK Varaždin.
VELIKO HVALA SVIMA!!!

 

Skip to content