Provedba radionica “Daruj krv spasi život!”

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin, u partnerstvu s Ankom Dorić, dr. med., koja predstavlja odjel za transfuzijsku medicinu OB Varaždin, pokrenulo je inicijativu usmjerenu prema srednjoškolcima pod nazivom “Daruj krv, spasi život”. Ove radionice, koje se održavaju u srednjim školama, imaju za cilj potaknuti učenike završnih razreda na dobrovoljno davanje krvi.

Središnji dio ovih radionica posvećen je edukaciji o procesu davanja krvi. Učenici imaju priliku detaljno upoznati korake koji su uključeni u doniranje krvi, od pripreme do samog čina davanja. Kroz predavanje, učenici mogu dobiti informacije o važnosti dobrovoljnog darivanja krvi što uvelike pomaže u spašavanju života pacijenata u potrebi. Učenici također mogu saznati koje su poželjne karakteristike darivatelja krvi, poput općeg dobrog zdravstvenog stanja i odgovarajuće tjelesne težine. Iako je dobrovoljno darivanje krvi plemenit čin, postoje određena zdravstvena stanja koja mogu rezultirati privremenim odbijanjem darivatelja, kao što su nedavne operacije, alergije i slabokrvnosti. Ovi detalji pružaju učenicima cjelovitiju sliku o tome što se očekuje od potencijalnih darivatelja i kako njihovo vlastito zdravlje može utjecati na njihovu sposobnost davanja krvi.

Osim edukacije o samom procesu, radionice su usmjerene i na razbijanje predrasuda koje često sprječavaju mlade ljude da postanu darivatelji krvi. Važno je osvijestiti mlade o činjenici da je davanje krvi siguran i bezbolan postupak te da su mogući strahovi i predrasude često rezultat nedostatka informacija ili pogrešnih percepcija.

Do sada smo motivirali oko 150 učenika iz Srednje škole „Arboretum Opeka“ ,Gospodarske škole, Medicinske škole i Prve gimnazije Varaždin. Kroz ovakve radionice, mladi mogu bolje razumjeti kako njihov mali doprinos i briga za druge mogu spasiti život nekome u njihovoj zajednici.

 

Skip to content