Simulacijska vježba zaštite i spašavanja “Vodni val 2013”

U ponedjeljak,  28. listopada 2013. u prostorijama Simulacijskog središta kopnene vojske, Hrvatsko vojno učilište „Petar Zrinski“ u Zagrebu, održana je simulacijska vježba zaštite i spašavanja „Vodeni Val 2013“ na kojoj je uspješno sudjelovao i Stožer zaštite i spašavanja Grada Varaždina.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUSZ) s ciljem podizanja sposobnosti stožera zaštite i spašavanja i zapovjedništava civilne zaštite za obavljanje zadaća u  slučajevima velikih nesreća organizirala je simulacijsku vježbu „Vodni val 2013“ za stožere i zapovjedništva civilne zaštite s područja Varaždinske i Međimurske županije.
U vježbi, osim DUSZ-a, sudjelovali su i Hrvatske vode, glavni stožer OS RH, Državni hidrometeorološki zavod, stožeri zaštite i spašavanja iz Varaždinske i Međimurske te Zapovjedništva civilne zaštite jedinica lokalne i područne samouprave, a obuhvaćala je simulaciju nailaska velikog vodnog vala po rijekama Drava i Muri, pucanja nasipa i poplavljivanja grada Varaždina i općina Cestica, Trnovec Bartlovečki i Mali Bukovec na rijeci Dravi, te nekoliko međimurskih jedinica lokalne samouprave na rijeci Muri.
Za područje Grada Varaždina i Varaždinske županije simulirane su posljedice katastrofalnih poplava na slivu rijeke Drave.
Scenarij vježbe obuhvaćao je situacije pucanja nasipa na nekoliko lokacija, ugroze ljudi i materijalnih dobara, evakuacije ugroženog stanovništva s nekoliko lokacija te njihovo zbrinjavanje, a završno i situaciju prometne nesreće s auto-cisternom koja prevozi amonijak.
Ispred Grada Varaždina na vježbi su sudjelovali, uz zamjenika gradonačelnika mr.sc. Vjerana Radelića kao načelnika Stožera zaštite i spašavanja na području Grada Varaždina, i članovi Stožera g. Josip Hehet, predsjednik Gradskog vijeća, Krešo Bosak, načelnik Policijske postaje Varaždin, Ivica Labaš, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina, Sandra Mintas, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Varaždin te Mirna Kezele, zapovjednica Zapovjedništva civilne zaštite Grada Varaždina.

Skip to content