Donacija hrane i higijene udruzi Novi put

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin predalo je udruzi za beskućnike Novi put iz Varaždin donaciju hrane i higijene koja se sakupila tijekom ovogodišnje akcije Solidarnost na djelu. Udrugu su posjetili ravnateljica GDCK Varaždin Sandra Mintas i djelatnik Josip Kanižić koji su donaciju od 33 kg hrane i 11 kg higijene predali korisnicima prenoćišta. Na donaciji se u ime svih korisnika zahvalio ravnatelj udruge Nikola Dugandžić.

Skip to content