Pokazna vježba u općini Vidovec

Dana 14. lipnja 2019. godine na Nogometnom igralištu NK Nedeljanec u općini Vidovec, održana je pokazna vježba naziva „Vježba civilne zaštite“ pod logom „Potres“ – 2019.“.

Tema vježbe bila je evakuacija i spašavanje članova Nogometnog kluba Nedeljanec zbog urušavanja dijela zgrade i požara u zgradi Nogometnog kluba Nedeljanec. Urušavanje zgrade izazvano je potresom.

Cilj vježbe je praktična provjera Plana djelovanja civilne zaštite, osposobljenosti i postupak u intervenciji operativnih snaga sustava civilne zaštite i žurnih službi.  Uz Područni ured civilne zaštite, u vježbi su sudjelovali DVD Vidovec, HGSS Stanica Varaždin, Hitna medicinska pomoć, Policijska postaja Varaždin i GDCK Varaždin.

Zaposlenici i volonteri GDCK Varaždin sudjelovali su u zbrinjavanju “ozlijeđenih” prilikom evakuacije požarom zahvaćenog objekta.

 

 

 
Skip to content