Postavljen šator za trijažu za potrebe Opće bolnice Varaždin

GDCK Varaždin dalo je na korišenje jedan šator za potrebe Opće bolnice Varaždin. Šator je postavljen 02. svibnja 2020. godine uz pomoć pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanje – stanice Varaždin.

Skip to content