Radionica u sklopu projekta PARTICIPRO u Cestici

Dana 9.10.2023. godine održala se radionica u sklopu Erasmus+KA210 partnerskog projekta PARTICIPRO u kojem je Varaždinska županija partner. Ciljana skupina su volonteri Društva Crvenog križa Varaždinske županije i Gradskog društva Crvenog križa Varaždin.
Radionica je organizirana u općini Cestica, a cilj radionice je ukazati na sve veću opasnost od klimatskih promjena s kojom su suočeni građani, a odnose se na poplave i angažman samih građana te kako je potrebno reagirati u slučaju proglašenja opasnosti od poplava.
GDCK Varaždin je kroz grupni rad – izradu “plana evakuacije za moje kućanstvo” educiralo građane što bi trebali znati i kako reagirati u određenim katastrofama te kako pripremiti tzv. ruksak za katastrofe.
Na radionici je sudjelovalo i Ravnateljstvo Civilne zaštite RH.
Skip to content