Pokazna vježba u općini Petrijanec

Dobrovoljna vatrogasna društva s područja općine Petrijanec  su u Družbincu dana 16.6.2023. godine na pokaznoj vježbi testirali svoju spremnost u slučaju potencijalne poplave na izvoru u Družbincu. GDCK Varaždin pružao je prvu pomoć i prihvat “ozlijeđenih” markiranata, a prije same vježbe naša ih je Helena i pripremila realističnim prikazom ozljeda.
Cilj ovakvih pokaznih vježbi simulacije potencijalnih ugroza je testiranje spremnosti sudionika operativnih snaga civilne zaštite kao i što bolja priprema za realne situacije. U nadi da se spremnost neće morati primijeniti u stvarnim situacijama, vježba je provedena uspješno.
U vježbi su uz ravnateljicu Sandru Mintas, sudjelovale Helena Šargač i Ela Okreša Đurić kao i naš dragi volonter Stanko Šincek kao vođa tima za prvu pomoć.
Skip to content